4. Spolupráca

Po odsúhlasení podmienok z Vašej strany Vám bude poskytnutý veľkoobchodný cenník spolu s minimálními predajnými cenami, ktoré je nutné rešpektovať.